"MS Instalacije 2005" D.O.O.
Kamenjareva 8
22300 Stara Pazova
022/311-651
063/10-62-001
msinstalacije@yahoo.com
www.msinstalacije.rs
Radno vreme: 08 - 16 časova
Kamenjareva 8 22300 | Stara Pazova +381 22 311 651 info@msinstalacije.rs Pon - Pet: 08 - 16

Dezinfekcija - Higijena - Tretman vode

Kao ovlašćeni zastupnici kompanije Envirolyte® za Srbiju u mogućnosti smo da Vam pružimo uslugu dezinfekcije, higijene i tretmana vode  zasnovanu na ekološkoj tehnologiji primenom anolita.

Mogućnosti primene su višestruke:

Živinarstvo

Obradom vode za piće, navlaživanjem i dezinfekcijom hrane anolitom,poboljšavaju se njena svojstva, umanjuje uginuće i poboljšava rast živine.
Upotreba anolita u živinarstvu
Uzgoj, brojleri i nosilje 
 • Envirolyte mašine proizvode neutralni anolit, koji je bezbedan i ekološki proizvod. Primena neutralnog anolita pruža živinarskim farmama savršeno perfektan higijenski status.
 • Neutralni anolit nije otrovan, ne iritira, bez nuspojava i ne ostavlja talog.  
 
Upotreba
 • 1,5%- 3% doziranje u vodi za piće.
 • Redovno navlazivane štala u prisustvu živine 
 • Dezinfekcija hrane
 
Rezultati
Pored neutralnog anolita u vodi...     
 • poboljšava svojstva hrane hrane
 • poboljšava imunitet
 • povećava otpornost od bolesti
 • omogućava povećanje vitalnosti
 • smanjuje smrtnost od  50 bis 70%
 • omogućava više žive vage za manju količinu hrane     
 • smanjuje upotrebu antibiotika   
 • eleminiše ešerihiju -koli, salmonelu, kokocidioze
 • poboljšava kvalitet hrane za životinje
 • minimiziran uticaj smrtnosti kod epidemija
 • smanjuje količinu malih jaja,donosi kvalitet i ujednačenost kod kalibracije jaja

Svinjogojstvo
Obradom vodom za piće, dezinfekcijom hrane i navlaživanjem vazduha , dovodi do veće živosti , smanuje smrtnost i umanjuje upotrebu lekova. Poboljšava probavu i GMQ

Govedarstvo
Obrada vode za piće, dezinfekcija hrane, dezinfekcija štale, dezinfekcija kože i krzna, kao i kopita su samo neke od vidova gde je moguća primena u govedarstvu.

Uzgoj ribe 
Primena kod slatke i morske vode. Obrada bazenske vode i hrane. Smanjenje smrtnosti. Povećanje produktivnosti. Za uzgoj ribe i morskih životinja.

Poljoprivreda i silaža
Pomoću anolita i katolita više prinosa u ekološkoj poljoprivredi.Smanjenje upotrebe hemikalija.Deluje na uklanjanje gljivica i patogene supstance.Proizvodnja na licu mesta!
 
 
 • Dezinfekcija semena pre setve
 • Eliminacija od kalupa i patogena
 • Dezinfekcija vode za navodnjavanje
 • Poboljšanje klijavosti
 • Dezinfekcija zemljišta
 • Kontrolom protoka za navodnjavanje (manje vode,više prihoda )
 • Poboljšava rast biljaka
 • Povećava prihode po hektaru
 • Povećava prihode kod cveća
 • Povećava prihode kod voća
 • Povećava prihode kod semena
 • Dezinfekcija semena pre skladištenja
 • Dezinfekcija zemljišta
 • Produžuje se rok kod voća i cveća
 • Smanjuje upotrebu adetiva
 • Produžuje lagerovanje ubranog voća, povrća i cveća
 • Ekološki proizvod
 • Anolyte je proizvod bio razgradiv
 • Neutralni Anolyte se proizvodi na licu mesta i po potrebi
 • Isplativo rešenje
 • Troškovi proizvodnje se smanjuju
 • Povećanje prihoda poljoprivrednika
 • Jednostavan za korištenje, neutralni analit zamenjuje opasne hemikalije

Staklenici
Povećanje proizvodnje. Smanjenje gljivica. Efikasno protiv bolesti.Pogodan za sve sisteme za automatsko zalevanje.  

Prehrambena industrija 
Dezinfekcija podova i materijala.Dezinfekcija podova i materijala. Efikasan u borbi protiv salmonele. Porast kvaliteta i produktivnosti ,bez štetnih ostataka i toksičnosti.
 
U poljoprivredno-prehrambenom sektoru:
U klanicama, mesarama i fabrikama, gde je obrađeno meso i gde postoji visok stepen higijene, radne površina i oprema uvek moraju biti dezinfikovani. Neutralni anolit povećava rok trajanja mesa, voća, povrća i rezanog cveća.
 
U vinarijama:
Pranje i dezinfekcija novih i korištenih boca, te skidanje etiketa i sterilizacija je moguća s neutralnim analitom bez primene hemikalija i zagađivnja okoline.
 
Otpadne vode:
Sa neutralnim anolitom postiže se ogromnu oksidaciju i brza neutralizaciju otpadnih voda. Ovaj efikasan tretman otpadnih voda, dovodi do rastvoranja zagađivača, čak i teških metala, na minimum. Ovaj sistem se ne može porediti sa drugim mogućim alternativama

Bazeni
Dezinfekcija vode. Bez korišćenja drugih nepotrebnih hemikalija.Uklanja bio film. Minimalni miris hlora. Nema iritacije sluzokože i očiju. Nema korozije.

Voda za piće
Tretman vode za ljude u zemljama trećeg sveta.Jednostavno, bezbedno, ekološko i ekonomično rešenje koje mošete postići s Envirolyte mašinama.
 
foot