"MS Instalacije 2005" D.O.O.
Kamenjareva 8
22300 Stara Pazova
022/311-651
063/10-62-001
msinstalacije@yahoo.com
www.msinstalacije.rs
Radno vreme: 08 - 16 časova
Kamenjareva 8 22300 | Stara Pazova +381 22 311 651 info@msinstalacije.rs Pon - Pet: 08 - 16

1001 mogućnost za upotrebu i primenu neutralnog anolita

anolitAnolyt kod uzgoja životinja i preradi mesa 
Anolit se koristi za doziranje u gradskim ili bunarskim instalacijama za sve vrste uzgoja životinja.
Svakodnevno konzumiranje Anolyta od 1%-3% prema životinjama stvara se zdrava klima za životinju, sprečava se mogućnost oboljenja plućnih i disajnih organa. 
Dezinfekcija štala sa rasprskivačem za dezinfekciju hladna magla. 
Za dezinfekciju rana i kožnih oboljenja. 
Za pripremu silaže 30-60 litara po 1 toni silaže. 
Rezultati
 
Pored neutralnog anolita u vodi...      
 • poboljšava svojstva hrane  
 • poboljšava imunitet 
 • povećava otpornost od bolesti 
 • omogućava povećanje vitalnosti 
 • smanjuje smrtnost od 50 do 70% 
 • omogućava više žive vage za manju količinu hrane      
 • smanjuje upotrebu antibiotika    
 • eleminiše ešerihiju-koli, salmonelu, kokocidioze 
 • poboljšava kvalitet hrane za životinje 
 • minimiziran uticaj smrtnosti kod epidemija 
 •  klanicama obezbedjuje visok nivo higijene  
 
 
EKOLOŠKI PRIHVATLJIVA TEHNOLOGIJA ZA POLJOPRIVREDU I INDUSTRIJU 
Desinfekcija i tretman vode sa biocidnim rastvorom 
 
 • Dezinfekcija bunarske vode 
 • Dezinfekcija otpadne vode 
 • Industriske vode 
 • Poljoprivreda 
 • Deznfekcija radne povrsine u mesnoj industiji 
 • Navodnjavanje 
 • Dezinfekcija bazena
               
Anolyt je biocidni rastvor koji eliminiše gljivična i bakterološka oboljenja 
 
Mogućnosti primene Anolyt u povrtarstvu:
*Dezinfekcija semena pre setve
*Eliminacija od kalupa i patogena 
*Dezinfekcija vode za navodnjavanje
*Poboljšanje klijavosti
*Dezinfekcija zemljišta
*Kontrolom protoka za navodnjavanje (manje vode,više prihoda ) 
*Poboljšava rast biljaka
*Povećava prihode po hektaru 
*Povećava prihode kod cveća
*Povećava prihode kod voća 
*Povećava prihode kod semena
*Dezinfekcija semena pre skladištenja 
*Dezinfekcija zemljišta
*Produžuje se rok kod voća i cveća 
*Smanjuje upotrebu adetiva 
*Produžuje lagerovanje ubranog voća, povrća i cveća 
*Ekološki proizvod 
*Anolyte je proizvod bio razgradiv 
*Isplativo rešenje
*Neutralni Anolyte se proizvodi na licu mesta i po potrebi
*Troškovi proizvodnje se smanjuju
*Povećanje prihoda poljoprivrednika 
*Jednostavan za korištenje, neutralni analit zamenjuje opasne hemikalije 
 
 
foot